Jaiva Dharma by Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja

 

Jaiva Dharma

Table of Contents


Preface

[by Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja]
(written for the third Hindi edition)

 

Introduction

[by Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja]


Chapter 1  --  The Eternal & Temporary Dharmas of the Jiva


Contacts Around The World